Brian Lopes, 42 år gammel og lyn rask! ibisRide Tromsø